เพื่อใช้งาน Yahoo เมล, กรุณาปิดโหมด Private Browsing ให้ไปที่ตั้งค่า » Safari » Private Browsing และปิดการใช้งาน
v1.78.6.2
กรุณาเปิดใช้งานคุกกี้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ ไปที่ตั้งค่า » Safari » และเปิด Private Browsing